De goede doelen van Rotary

De grootste rijkdom heeft hij die arm is aan begeerte.(Seneca)

Vorig jaar ging de fundraising voornamelijk ten voordele van:
 • Zonnekamp, een zomerkamp voor jongeren met een mentale en/of fysieke handicap
  Adres: "Zonnekamp, Liesbeth Kustermans, Schotensteenweg 25a, 2960 Brecht".
  Website:www.zonnekamp.be
 • (W)onderweg, een vereniging voor normaal begaafde 16-plussers met een
  autisme-Spectrum-Stoornis.
  (W)onderweg wil een thuishaven zijn waarin het individu met een ASS en normale begaafdheid een centrale plaats krijgt.
  Adres: "(w)onderweg vzw, Kruishofstraat 301a, 2610 Wilrijk".
  Website:www.wonderweg.be
 • Kamiano, de daklozenrestaurants in Antwerpen en Brussel
  Adres: "Kamiano, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen".
  Website:kamiano
 • Vaga: hulp aan personen met een gelaatsafwijking.
 • Ziekenhuis zonder Grenzen: Afgedankt ziekenhuismateriaal krijgt een 2de leven. Meer info: ZZG
 • NVSG De levenskwaliteit van personen met beperkingen verbeteren en het bevorderen van inclusie en socio-economische integratie. Meer info: NVSG
 • Villa Clementina: Een centrum voor inclusieve kinderopvang voor jonge kinderen met en zonder beperking.
 • Welzijnsschakel organisatie die Belgen steunt die in armoede leven of die gevaar lopen om in armoede te belanden.
Nationaal en internationaal steunen wij, door een jaarlijkse bijdrage van onze club, de vele acties van Rotary International, in het bijzonder Polio Plus. Deze lijst is niet limitatief en kan ten allen tijde aangepast worden.